0480 - 222 07

Vi har öppet alla vardagar. Hur kan vi hjälpa dig?

EN DEL AV DITT HÄSTLIV

KALMAR HÄSTCENTER är en hästklinik och mycket mer. Vi erbjuder en mötesplats för kunskap och vänskap. Efter ditt besök ska du alltid känna att du har en lösning & en plan. Uppföljning är vårt ledord.

Mål. Öppet dygnet runt.

Läs gärna om vår historia & våra mål framåt...

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Kalmar Hästcenter startades för att hjälpa hästnäringen och djurhälsan i Kalmar Län. Vi arbetar för ökat djurskydd och hästvälfärd. Med hjälp av investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden kan vi erbjuda kvalitativ vård av häst med adekvat utrustning.