VI HAR NÅTT STEG 2

Här presenterar vi stegen som vi planerar för. Just nu ligger vi på steg 2. Läs gärna mer för att se vad det innebär.

STEG 1. AVKLARAT.

Vi börjar med steg 1 där vi täcker så stor del av veckan vi kan med den bemanning och utrustning vi har.

Vi planerar också samarbete med privata jourveterinärer i området för att tillsammans kunna hjälpa hästägarna övrig tid.

STEG 2. NULÄGE

Nu är vi i steg 2 och vi bemannar alla vardagar och är fullt utrustade.

STEG 3. FRAMTID.

Vi kan ha bemanning dygnet runt alla veckodagar. Det krävs enorma investeringar för att få igång operationssalen men planer finns och kirurg till planerade operationer finns i samarbetsteamet.


Det är svårt att beräkna tidsperspektivet på de olika stegen eftersom det beror på när de som idag har andra jobb ansluter och när vi har all utrustning på plats.

Vi hoppas att vi har hästnäringen i regionens stöd! Vi kommer att göra vårt bästa för att vara till hands för hästar och hästägare så att alla kan få hjälp när olyckan är framme. Vi kommer att sträva efter hög kompetens så att hästarna slipper åka 30 mil, både för planerad vård och akuta fall. Vi vill avlasta de veterinärer som redan idag gör ett fantastiskt jobb och som har en arbetsbelastning som är alldeles för hög!

Vi tror på att jobba i Team för att hjälpa kunden med allt från ridning, skoning, muskulatur, sadlar och veterinärt.


Bästa varma hälsningar

LENA ANDERSSON UDDEHOLT / Klinikansvarig