Målet: Öppet dygnet runt

Läs gärna om vår historia & våra mål framåt...

Vår historia & framtid

Den 17e januari 2022 slog vi upp portarna till Kalmar Hästcenter. Beslutet byggdes på en vilja att förändra situationen som var runt veterinärbristen och att hästägare kände otrygghet av att det var svårt att få hjälp både för planerade besök och akut. Många fick utsätta svårt skadade hästar för långa transporter och de som upprätthöll vården lokalt var kraftigt överbelastade.

Men det var då. Vi har satsat hårt och jobbat därefter. Jakt på kompetens och finansiering är hela tiden närvarande. Idag är vi i stort sett fullutrustade och har fantastiska medarbetare men vi är inte nöjda med det.
Målet är att öka kundunderlaget så att vi kan ha dygnetruntberedskap och på sikt bli ett fullvärdigt hästsjukhus med operation och med allt vad det innebär.

Ni kunder har varit fantastiska! All vår verksamhet bygger på att hjälpa er kunder och att ni använder våra tjänster så att vi kan växa och garantera vård för våra älskade hästar. Det är ett stort och viktigt uppdrag som bygger på blod, svett, tårar, jävlar anamma och en stor portion glädje!

Tack till alla ni som stöttar vår satsning!! Teamet på Kalmar Hästcenter.

Har du idéer & förslag

Vi tar gärna emot idéer & förslag på hur vi kan utveckla vår verksamhet. Kanske vill du själv engagera dig i något projekt. Vi har tillexempel möjlighet att köra flera event & clinics där våra lokaler kan stå till förfogande. Tveka inte att höra av dig om du har idéer.