Vi kan hjälpa din häst

Läs nedan om några tjänster som vi erbjuder.

Hälta & rörelse

Hältundersökningar & rörelsestörningar. Här jobbar vi i team med veterinär, fysioterapeut, hovslagare & rehabtränare,
Vi gör rörelsekontroller och analyserar även hästens rörelsemönster med hjälp av AI system. Teamet avgör vilka åtgärder som behövs efter utredning.

Sårskador

Vi behandlar mycket sårskador och ofta blir vi första instans för bedömning om vi kan lösa skadan på plats eller om hästen behöver remitteras vidare.

Akut

Vi försöker alltid prioritera akutfall. Vi har även ett jättebra samarbete med veterinärerna som jobbar i fält, de kan vidare remittera patienter till oss. I mån av tid kan vi också komma ut och hjälpa din häst på plats.

Besiktning m.m.

Vi utför klinikbesiktning, exportröntgen, unghäströntgen, chipmärkning, signalementsbeskrivning & trangelmärkning.

Operation

Planen är att vi ska ha fullutrustad operationssal 2025. Redan nu gör vi mindre operationer som kan utföras på stående häst. (ex. Borttagning av öga, kastrationer) m.m.

Behandlingar / utredningar

Medicinska behandlingar. Vi använder också alternativ till cortison i ledbehandlingar och muskelinjektioner som t.e.x P.R.P. (Platelet Rich Plasma.)  Stötvågsbehandlingar.  Utredningar av magproblem etc. Provtagning av medicinska sjukdomar m.m.

Tänder & munhälsa

Munhåleundersökning med åtgärd.
Vi har välutbildade veterinärer som har stort engagemang för hästens munhälsa. De hjälper dig också med bettinpassning.

Fysioterapi / Prehab / Rehab

Som en viktig del av vår verksamhet har vi ett team med olika kompetenser inom dessa områden där även sadelutprovning/sadelmakeri ingår. Specialister inom detta är Lena Andersson Uddeholt, Nina Karlsson & Malin Lindblad.

Hovslageri

I vårt hovslageri jobbar Katrin Dehlin som är godkänd av Jordbruksverket. Hon jobbar nära våra veterinärer och är ett viktigt komplement i teamet. Våra veterinärer internremitterar till henne och då sköter vi boningarna, annars bokar Katrin sina kunder själv och henne når du på tel: 072-336 73 98.